ใจดีให้ยืม

ใจดีให้ยืม

 
ค่าโทรหมด แฮปปี้ให้ยืม เติมเงินเมื่อไหร่ ค่อยใช้คืน 

ค่าโทรหมด แฮปปี้ให้ยืมครั้งละ 30 บาท **(เติมเงินเมื่อไหร่ค่อยใช้คืน พร้อมค่าธรรมเนียมแค่ครั้งละ 2 บาท)**วิธีใช้บริการ


  • โทร.  (ทำตามขั้นตอนเสียงตอบรับ)
 

ช่องทางอื่น ๆ

  1. ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ

    • โทร.  (ทำตามขั้นตอนเสียงตอบรับ)

  2. ผ่านบริการด่วนพิเศษ
    • กด